David Blidsgate 21, 1850 Mysen
97 16 30 30

Vi har lang og bred erfaring, og jobber etter prinsippene om «Kunnskapsbasert BHT».  

GODE til å ta hensyn til bedriftens behov, våre erfaringer og hva forskning sier. 

SYNLIGE fordi vi jobber tett opp mot kunden. 

Vi jobber forebyggende, og er et godt supplement til HMS og IA-arbeid i bedriftene.

Smaalenene Bedrifthelsetjeneste AS ønsker å være en bedrifthelsetjeneste som bistår bedrifterne med å ivareta og forbedre arbeidsmiljøet.
Vi har solid og bredt sammensatt faglig kompetanse innen BHT/HMS.
I vår stab finner du bedriftssykepleier, verneingeniør, HMS- rådgiver, bedriftsfysioterapeut og lege.

TA KONTAKT MED OSS –
Vi ønsker å bistå din virksomhet

Telefon: 97 16 30 30
sbht@io.kommune.no

Vi har kompetanse og erfaring innen
Tjenester