David Blidsgate 21, 1850 Mysen
97 16 30 30

Kurs

Vi holder kurs og undervisning tilpasser behovet i den enkelte bedrift, og ut fra hva vi i bedriftshelsetjenesten til enhver tid har kompetanse til. Vi kan også bistå i ulike arbeidsmiljøprosesser.
Ta kontakt dersom dere ønsker at vi skal komme og holde kurs eller undervisning hos dere.

Vi holder ulike kurs og undervisning

  • 40 timers grunnkurs i arbeidsmiljø
  • HMS-kurs for ledere
  • Ergonomi
  • Systematisk HMS-arbeid (Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid)
  • Kjemisk helsefare og stoffkartotek
  • Vold og trusler
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Mestring
  • AKAN
  • Helsefremmende arbeisplasser