David Blidsgate 21, 1850 Mysen
97 16 30 30

Psykososialt arbeidsmiljø

Vårt psykososiale arbeidsmiljø reflekterer hvordan vi har det på jobb. Er du sikker i din jobbutførelse, har du fått tilstrekkelig opplæring i det du driver med? Har du en god relasjon med dine kolleger eller ledere? Er det forutsigbarhet i det som skjer på jobben?Undersøkelser viser at et godt psykososialt arbeidsmiljø er med på å skape trivsel og god sikkerhet på arbeidsplassen. Det er derfor viktig å ha et godt psykososialt arbeidsmiljø.

SBHT kan bistå med:

Kartlegging av det psykososiale / organisatoriske arbeidsmiljøet, med diverse oppfølging.
Å ha fokus på friskfaktorer i arbeidslivet
Konflikthåndtering
Oppfølging / Forebygging av mobbing og trakasering
Vold / Trusler / Utfordrende adferd – hvordan sikre trygge arbeidsplasser