David Blidsgate 21, 1850 Mysen
97 16 30 30

Ergonomi

Ergonomi kan forenklet beskrives som er et tverrfaglig kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi. God ergonomi på arbeidsplassen innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert. Det er viktig med god tilrettelegging også for de som allerede har muskel- og skjelettplager, slik at sykefravær og eventuelt uførhet kan unngås.

SBHT kan bistå med:

Individuell veiledning
Bistand ved ombygging og nyanskaffelse
Kartlegging og veiledning knyttet til ergonomiske forhold på arbeidsplassen