David Blidsgate 21, 1850 Mysen
97 16 30 30

Fysiske / kjemiske arbeidsfaktorer

Yrkeshygiene omfatter bl.a. identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. Det omfatter også vurdering av risiko for helseskade for personer som utsettes for slike faktorer, samt forslag til forebyggende tiltak.

SBHT kan bistå med:

Kartlegging og rådgivning i forhold til støy, inneklima og andre fysiske / kjemiske arbeidsmiljøforhold.
Rådgivning vedr. helserisiko /  helseplager knyttet til fysiske / kjemiske arbeidsmiljøforhold.
Vurdere og gjennomføring av yrkeshygieniske målinger.
Opplæring knyttet til fysiske arbeidsmiljøfaktorer.