David Blidsgate 21, 1850 Mysen
97 16 30 30

Vernerunde

Alle typer bedrifter skal gå vernerunder. Hvor ofte en bedrift skal ha vernerunder, varierer med bedriftens arbeidsoppgaver. En vernerunde er en forebyggende HMS- aktivitet der formålet er å hindre at uheldige arbeidsmiljøforhold oppstår, avdekke eventuelle risikoforhold samt sikre at forbedringer utføres. Vernerunden er et praktisk og godt verktøy for å få et bilde av hva som foregår i bedriften.

I en velfungerende kontorbedrift kan det være tilstrekkelig med vernerunde en gang i året, mens det i en produksjonsbedrift med risikofylte arbeidsoppgaver kan være behov for vernerunder en gang i uken. I din bedrift kan vi sammen finne ut hvilket nivå vernerunden skal ligge på.

SBHT kan bistå med:

Forberedelse og deltagelse ved vernerunder
Forslag til tiltak etter gjennomført vernerunde