David Blidsgate 21, 1850 Mysen
97 16 30 30

Sykefravær / IA arbeid

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Gjennom å jobbe med og styrke det helsefremmende arbeidet, bla. gjennom å ha fokus på friskfaktorer i arbeidslivet, kan sykefravær forebygges. Bedrifthelsetjenesten kan bistå din virksomhet i dette arbeidet.

SBHT kan bistå med:

Deltagelse i dialogmøter med virksomheten, NAV og sykemelder.
Analyse av sykefravær
Gi råd og veiledning til ansatte og ledere
Utarbeiding av rutiner og oppfølging av sykefravær
Vi kan hjelpe ansatte som står i helsekø til å finne det aktuelle tilbudet som har kortest ventetid.