David Blidsgate 21, 1850 Mysen
97 16 30 30

Internkontroll / HMS-system

I lovverket finnes det mange bestemmelser om internkontroll.
Det stilles krav til internkontroll på flere områder gjennom systematisk helse-, miljø- og sikkerhet (Internkontrollforskriften).

I Internkontrollforskriften § 5 fremgår kravene til innhold i det systematiske helse- miljø og sikkerhetsarbeidet.
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

SBHT kan bistå med:

Utforming og revisjon av virksomhetens HMS-system
Informasjon og opplæring om relevante helse- miljø og sikkerhetsspørsmål
Å evaluere bedriftens HMS-system