David Blidsgate 21, 1850 Mysen
97 16 30 30

Rusforebyggende / Akan

Formålet med det forebyggende arbeidet er aktivt å bidra til at arbeidstakere ikke utvikler rus eller spilleavhengighet, samt skape en bevissthet rundt dette i virksomhetene. BHT er bedriftens medisinsk faglige rådgiver og er representert både i AMU og Akanutvalget. BHT er rådgivere og ressurspersoner både i det forebyggende og individrettede AKAN-arbeidet.

SBHT kan bistå med:

Informasjon / Veiledning om AKAN
Informasjon / Veiledning i enkeltsaker
Bistand i forbindelse med rutiner / Retningslinjer
Informasjon / veiledning i forbindelse med spillavhengighet