David Blidsgate 21, 1850 Mysen
97 16 30 30

Lover / forskrifter

Helse-Miljø-og Sikkerhetsarbeidet på arbeidsplasser er regulert i et omfattende og variert lovverk. Noen bestemmelser er tydelig uttalt i lovverket.

Arbeidsmiljøloven inneholder hovedbestemmelsene i Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet, men det finnes likevel mange relevante bestemmelser i annet lovverk.

På noen områder finnes det egne forskrifter som for eksempel forskrift om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid, forskrift om biologisk og kjemisk helsefare og mange flere.

SBHT bistår virksomhetene med å gi veiledning om mange forhold i Arbeidsmiljøloven, her nevnes kun noen områder:

  • Arbeidsgivers rettigheter og plikter
  • Ansattes plikter og rettigheter
  • Jobbkrav og jobbinnhold/ arbeidsorganisering

Ta kontakt for mer informasjon rundt dette temaet.